Noise Solutions 

Say no to noise

Noisesolutions geluidscherm

Geluidsoverlast is in België één van de meest schrijnende vormen van hinder. De zwaarst doorwegende bron van geluidshinder is het wegverkeer (auto’s, brommers, vrachtwagens, bussen enz…). Ook het lawaai van vliegtuigen, spoorwegen en bedrijven hindert veel Belgen.

Omdat geluidsoverlast een bedreiging kan vormen voor de leefkwaliteit van de burgers, neemt de Belgische overheid maatregelen of legt ze maatregelen op aan bedrijven (via o.a. de VLAREM wetgeving) om het lawaai te beperken. Eén van die maatregelen is het plaatsen van geluidsschermen.

Noise Solutions levert en plaatst verschillende soorten geluidspanelen. De onderneming focust daarbij in het bijzonder op geluidsschermen met een natuurlijk, groen (begroeibaar) en ecologisch karakter. Groene schermen houden het geluid niet enkel tegen, ze passen mooi in in elke omgeving, ze filteren het fijnstof en kunnen niet met graffiti worden ontsierd.

 

Het gamma van Noise Solutions bestaat uit volgende productcategorieën:

Contacteer ons

 

Noise solutions logo