Veelgestelde vragen en antwoorden

fto noisesolutions faq

Lees aub zeer aandachtig onderstaande vragen en antwoorden en kom alles te weten over onze geluidsschermen, over de manier waarop wij werken en uw aanvragen behandelen.

 

 OVER NOISE SOLUTIONS

1. Wie is Noise Solutions?

Noise Solutions is in eerste instantie distributeur en aannemer/installateur van industriële geluidsschermen. Wij verkopen en plaatsen geluidsschermen voor overheid en industrie.
Daarnaast zijn wij in de particuliere sector actief als groothandel en leverancier van geluidsschermen en toebehoren.

Naar boven

2. Wat is Noise Solutions niet?

Noise Solutions is geen akoestisch studiebureau. Wij voeren geen geluidsanalyses bij onze klanten uit.
Klanten die op voorhand een geluidsstudie van hun situatie wensen, nemen best contact op met een akoestisch studiebureau of een akoestisch ingenieur die over de nodige materialen beschikken om een dergelijke studie uit te voeren.
Noise Solutions is groothandelaar in de particuliere sector. Dit houdt concreet in dat wij geen installaties in tuinen uitvoeren, wij doen enkel installaties van grote projecten.

Naar boven

3. Heeft Noise Solutions een winkel waar ik de producten kan komen bekijken?

Noise Solutions is geen winkel waar klanten kunnen binnenstappen om producten te kopen.
Wij beschikken over een verkoopskantoor en magazijn te Mortsel.
Afspraken op kantoor zijn enkel mogelijk indien ze op voorhand door u werden vastgelegd, aangezien de medewerkers van Noise Solutions hoofdzakelijk op de baan zijn.

Naar boven

4. Komt Noise Solutions bij mij langs om een offerte op te maken?

Noise Solutions is hoofdzakelijk actief in de industriële sector en positioneert zich in de particuliere sector als groothandelaar/leverancier. Wij doen bijgevolg geen bezoeken bij particuliere klanten aan huis.

Naar boven

 

 

OVER EEN GELUIDSSCHERM

5. Wat is een geluidsscherm?

Een geluidsscherm is een constructie speciaal gemaakt om het lawaai in de omgeving te dempen. Een ideaal geluidsscherm is opgebouwd uit materialen die zowel voor een geluidsisolerend als ook voor een geluidsabsorberend effect zorgen. Een professioneel geluidsscherm is dus steeds zowel geluidsisolerend als ook geluidsabsorberend. Echter, in bepaalde situaties is geluidsabsorptie niet nodig en volstaat de geluidsisolatie van het scherm om het gewenste geluidsreducerend effect te bekomen.

Naar boven

6. Wat is het verschil tussen geluidsisolatie en geluidsabsorptie?

De geluidsisolatiewaarde geeft aan hoeveel er van het geluid tegengehouden wordt door de constructie. De geluidsgolven worden tegengehouden en weerkaatsten tegen de constructie, vandaar dat ze ook spreken van een reflecterend geluidsscherm (= hetzelfde als geluidsisolerend scherm).
De geluidsabsorptiewaarde geeft aan hoeveel er van het geluid geabsorbeerd wordt/opgeslorpt wordt in het scherm zelf. De absorptiewaarde en isolatiewaarde zijn twee totaal verschillende waarden die niet met elkaar vergeleken kunnen worden noch opgeteld kunnen worden.
Een professioneel geluidsscherm heeft altijd zowel een geluidsisolerend als ook een geluidsabsorberend effect.

Naar boven

7. Hoe hoog dient een geluidswand te zijn?

Dit is een vraag die niet eenvoudig beantwoord kan worden.
De ideale hoogte van een geluidsscherm wordt enerzijds bepaald door de afstand tussen geluidsbron en de virtuele geluidswand en anderzijds tussen de virtuele geluidswand en de plaats waar u als klant geluidsdemping wenst. De regel is dat hoe groter deze afstanden zijn, hoe hoger de geluidswand moet zijn om een gunstig effect teweeg te brengen.
Wat geluidsschermen betreft, geldt er één simpele regel: hoe hoger de constructie, hoe gunstiger het effect. Een geluidswand die niet hoog genoeg is, zal voor een onbevredigend geluidsdempend zorgen. Een geluidswand die lager is dan 3,5 m zal in de meeste gevallen voor een ongewenst en onbevredigend effect zorgen.

Naar boven

8. Waar moet een geluidswand worden geplaatst om een goed resultaat te genereren?

De geluidswand moet idealiter worden geplaatst tussen de geluidsbron en de plaats waar u de geluidsdemping wenst en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de geluidsbron. Om een optimaal effect te bekomen, raden wij aan de “te beschermen” zone zoveel mogelijk in te kapselen, te ommuren en dus eventueel een constructie met hoeken te voorzien, zodat het geluid niet langs de zijkanten van de constructie kan binnendringen.

Naar boven

9. Hoe maak ik de juiste productkeuze?

Als het op geluidsisolatie aankomt, zijn al onze producten zeer efficiënt (ze genereren allemaal een geluidsisolatie van meer dan Rw 24 dB). We kunnen dus niet echt spreken van een beter of een minder goed geluidsscherm.
Het product zal eerder moeten worden gekozen in functie van uw persoonlijke voorkeur. Aan welke materialen geeft u de voorkeur? Natuurlijke materialen, zoals kokos of hout? Of eerder een geluidsscherm met een industrieel karakter? Een scherm dat met klimop begroeid kan worden? Of een scherm dat volledig op maat gemaakt kan worden? Het budget dat u daarbij beschikbaar stelt voor de geluidswand, zal sterk bepalend zijn. Er zijn namelijk grote prijsverschillen tussen de verschillende soorten schermen. Vraag naar onze prijzen per vierkante meter van al onze producten.

Naar boven

10. Geeft Noise Solutions geluidsgaranties?

Al onze geluidsschermen zijn officieel getest door erkende akoestische laboratoria. Op uw aanvraag kunnen wij de geluidsresultaten naar u doorsturen in de vorm van een akoestisch rapport.

Naar boven

11. Moet ik een vergunning aanvragen bij mijn gemeente om een geluidswand te mogen plaatsen?

De wetgeving over tuinschermen is niet overal dezelfde in België. Op de meeste locaties worden afsluitingen toegestaan tot 1,8 à 2 m hoogte. Maar in sommige regio’s worden tuinschermen helemaal niet toegestaan. Omdat er geen rechtlijnigheid is in het hetgeen mag en toegestaan wordt, raden wij onze klanten aan persoonlijk contact op te nemen met hun gemeente of stad, uitsluitsel te vragen en indien nodig een vergunning aan te vragen voor een geluidsscherm.
De productinformatie en technische gegevens die nodig zijn voor een dergelijke aanvraag stellen wij graag te uwer beschikking.

Naar boven

12. Hoe lang gaan de schermen van Noise Solutions mee?

De geluidsschermen van Noise Solutions gaan een leven lang mee.
Enkel bij de Coco Wall geluidsschermen dient u er op te letten dat er begroeiing tegen de kokoszijde moet komen. Dit om de levensduur van de kokosvezels de verzekeren. Eenmaal begroeid, gaan de Coco Wall schermen levenslang mee.

Naar boven

13. Welk type paal dien ik te combineren met het geluidspaneel dat ik graag zou willen plaatsen?

Het type paal bepaalt u best in functie van het gekozen product en de hoogte van het scherm. Hoe hoger het scherm, hoe steviger de paal moet zijn om voor de juiste stabiliteit te zorgen. Contacteer ons, wij helpen u graag verder.

Naar boven

 

 

OVER ONZE SERVICE

14. Levert Noise Solutions?

Noise Solutions doet leveringen in heel België
De transportkost is afhankelijk van de locatie en het aantal panelen en palen dat u besteld heeft.

Naar boven

15. Zijn er ook afhalingen mogelijk?

In bepaalde gevallen kan u de panelen komen afhalen in ons magazijn in Mortsel. Maar dat geldt niet voor al onze panelen. Informeer u bij ons, wij geven u hierover graag uitsluitsel.

Naar boven

16. Doet Noise Solutions ook installaties?

Noise Solutions is voor de particuliere markt groothandel/distributeur van geluidsschermmaterialen en toebehoren. Dit wil concreet zeggen dat wij geen installaties aanbieden.
De meeste schermen zijn geschikt voor zelfplaatsing. Handleidingen kunnen door ons ter beschikking worden gesteld.
Indien u de panelen niet zelf wenst te plaatsen, neem dan contact op met een tuinaannemer die ervaring heeft met het plaatsen van tuinafsluitingen.

Naar boven

17. Als ikzelf installeer, waarop moet ik dan zeker letten?

Als u zelf installeert, let dan zeker op volgende zaken:

  • de palen moeten voldoende diep in de grond worden geïnstalleerd
  • voorzie een betonfundering rond de palen
  • de schermen moeten waterpas worden geïnstalleerd
  • er mogen zich geen enkele kieren of gaten in de wand bevinden. De panelen moeten dus volledig aansluiten onderaan op het maaiveld (werk eventueel met een betonplint om kieren onderaan te voorkomen). Eventuele kieren kunnen achteraf dicht gespoten worden met siliconen.

Naar boven

18. Kan mijn tuinman mijn geluidsschermen installeren?

Onze materialen zijn relatief eenvoudig te installeren door elke vakman die ervaring heeft met het installeren van tuinschermen. De materialen worden door ons volledig installatieklaar op de werf geleverd. Uw tuinman dient enkel te zorgen voor de beton om de palen te funderen. Installatiehandleidingen kunnen per email ter beschikking worden gesteld.

Naar boven

19. Wat is de levertermijn?

De levertermijn is afhankelijk van het product dat u wenst te bestellen en varieert van 1 week tot 6 à 8 weken.
Indien wij moeten installeren, houdt u sowieso best rekening met een termijn van 6 à 8 weken.

Naar boven

20. Zijn er referenties die ik kan gaan bezoeken?

Zoals eerder vermeld, zijn wij hoofdzakelijk actief in de industriële sector en hebben wij tal van overheids- en industriereferenties op onze naam staan. Een lijst met referenties van dergelijke projecten kunnen wij u ter beschikking stellen via email.
Een lijst met particuliere referenties stellen wij niet ter beschikking. En dit omwille van volgende redenen:

  • elke situatie is uniek en daarom kan geen enkele situatie met elkaar vergeleken worden. Een klant die last heeft van luidruchtige buren in zijn tuin is er niets mee om een referentie te gaan bezoeken waar de geluidsschermen bedoeld zijn om het lawaai van een warmtepomp te dempen.
  • omwille van privacyredenen van onze klanten

Naar boven

 


PRIJZEN

21. Hoeveel kost een geluidswand?

De prijs van een geluidswand kan volstrekt niet vergeleken worden met de prijs van een tuinscherm. Een geluidsscherm is een massieve en zware constructie die zowel uit geluidsisolerende en geluidsabsorberende materialen opgebouwd is. Daarnaast bepaalt de keuze van paal en de lengte van deze paal ook in grote mate de prijs van een geluidswand.
Bekijk zeker goed op voorhand onze prijzen en beslis of een dergelijke wand binnen uw budget past.
Omdat het voor een optimale werking heel belangrijk is dat een geluidswand voldoende hoog en voldoende lang is, willen wij u als klant stimuleren door u zeer interessante volumekortingen aan te bieden. Hoe meer panelen u nodig heeft, hoe groter de korting is waarvan u kan genieten. Informeer dus zeker naar onze volumekortingen.

Naar boven

22. Hoeveel kost het om een geluidswand te laten leveren?

De transportprijs is wederom afhankelijk van uw locatie en van het aantal panelen dat u nodig heeft. Contacteer ons en informeer naar de transportprijs.

Naar boven

23. Hoe dien ik te betalen?

Betalen dient steeds te gebeuren op voorhand of contant bij levering/afhaling.

Naar boven