Meting & Advies

noisesolutions icon metingfto noisesolutions geluidHeeft ook u een ruimte waar geluidshinder heerst?

Dan kunnen wij u helpen door een geluidsmeting uit te voeren en vervolgens met u samen te zitten om een simulatieberekening van uw ruimte te maken. Tijdens deze sessie zullen wij u professioneel adviseren welke van onze geluidsabsorberende oplossingen uw geluidssituatie zullen optimaliseren. Wij zullen hierbij nagaan hoe het gesteld is met de nagalm in uw ruimte en met de verstaanbaarheid.

 

Een woordje uitleg over het begrip “geluid”

Geluidsgolven worden geproduceerd en verspreiden zich in alle richtingen. Wanneer de geluidsgolf in aanraking komt met een oppervlak wordt een deel van het geluid geabsorbeerd en een deel wordt gereflecteerd. Hoe harder het oppervlak, hoe groter het percentage geluid dat wordt gereflecteerd. Gesloten ruimtes met harde wanden en vloeren (beton, laminaat e.d.) hebben bijgevolg slecht absorberende oppervlakken en dus een lange nagalmtijd.

 

Enkele andere belangrijke begrippen

noisesolutions prijsaanvraag

 • Wat is nagalm?
  Onder nagalm verstaan we gereflecteerd geluid in een ruimte dat wordt waargenomen nadat de bron van dat geluid is uitgeschakeld.
 • Wat is nagalmtijd?
  De nagalmtijd is de tijd die nodig is om het geluiddrukniveau in een afgesloten ruimte met 60 Db (dus totdat het stil is) te laten afnemen vanaf het moment dat de geluidsbron wordt uitgeschakeld.
 • Hoe kunnen wij de nagalm meten?
  De hoeveelheid nagalm wordt uitgedrukt in de hoedanigheid van nagalmtijd in seconde. Over het algemeen geldt: hoe langer de nagalmtijd, hoe slechter de akoestiek. Om dit te meten, maken we gebruik van een geluidsmeter nadat we in de ruimte een “knal” hebben geproduceerd met een pistool.
 • Wat zijn de gevolgen van een lange nagalmtijd?
  Een lange nagalmtijd zorgt voor een slechte geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid. Hierdoor hebben mensen de neiging om elkaar te gaan overstemmen, wordt het geluid verspreid en stijgt het geluidsniveau in de ruimte. Een slechte akoestiek kan leiden tot vermoeidheid, hoofdpijn en op lange termijn tot stress. Bovendien heeft een slechte akoestiek een negatieve invloed op de arbeidsproductiviteit.
 • Hoe kunnen wij u helpen om de nagalmtijd te verbeteren?
  De nagalmtijd in uw ruimte wordt verbeterd door voldoende geluidsabsorptie aan een ruimte toe te voegen. Deze absorptie dient goed verdeeld te worden over de ruimte en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bronnen worden geplaatst.

Hoe gaan wij concreet te werk om uw geluidssituatie te verbeteren?

noisesolutions prijsaanvraag

1. Analyse van uw geluidssituatie door een akoestische meting op uw locatie:

Als u geen onzekerheid wenst over uw huidige akoestische situatie kunnen wij bij u op locatie een meting verrichten. Wij beschikken over de nodige apparatuur om een goede nagalmmeting uit te voeren.

2. Simulatieberekening

We toetsen de huidige akoestische situatie aan de gewenste akoestische situatie en we maken een exacte berekening van de benodigde hoeveelheid materialen en van de materialen onderling om de gewenste akoestiek te bereiken.

3. Advies

Ons advies vindt u terug in een rapport dat u na de meting ter beschikking wordt gesteld. Tijdens de meting werden met u een aantal oplossingsmogelijkheden besproken, zodat wij in ons advies rekening kunnen houden met datgene dat bij u, uw budget en bij de aard van uw ruimte past.

4. Offerte op maat

Wanneer duidelijk is welke en hoeveel materialen toegepast moeten worden, dan maken wij voor u een offerte op maat, waarbij rekening wordt gehouden met al uw wensen.

5. Uitvoering van de offerte

Indien u zichzelf akkoord heeft verklaard met de offerte, dan voeren we uw project uit zoals besproken. Dat kan betekenen dat wij de materialen leveren, maar indien gewenst – en in samenspraak met u – kunnen wij ook voor de montage zorgen.

 

noisesolutions icon metingNeem vrijblijvend contact met ons opStuur ons een email met uw naam, adres en telefoonnummer + beschrijf kort de aard van de ruimte waar u geluidshinder heeft.